Certifikáty

 

 
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

 

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 14.4.2014 do 30.9.2014 bylo u zaměstnavateleATRO RÝMAŘOV s.r.o., IČ: 25869418v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 83 500,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 70 975,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 12 525,- Kč.

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.

Switch to our mobile site