Projekty a dotace

Název projektu: Úspory energií společnosti ATRO Rýmařov s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020465

Předmětem projektu je výměna stávajících morálně i fyzicky zastaralých technologií za účelem snížení energetické náročnosti a nepříznivých vlivů na životní prostředí a zdraví lidí. Cílem projektu jsou úspory energie a snížení produkovaných emisí CO2. Projektem se sníží náklady na energie o více než 20% ročně.

CZ_RZ_B_C MPO - cz


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.

Switch to our mobile site