Projekty financované z fondů EU

Název projektu: Úspory energií společnosti ATRO Rýmařov s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0020465

Předmětem projektu je výměna stávajících morálně i fyzicky zastaralých technologií za účelem snížení energetické náročnosti a nepříznivých vlivů na životní prostředí a zdraví lidí. Cílem projektu jsou úspory energie a snížení produkovaných emisí CO2. Projektem se sníží náklady na energie o více než 20% ročně.


Název projektu: Společensky účelná pracovní místa

Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/03.00015

V letech 2007 – 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 14. 4. 2014 do 30. 9. 2014 bylo u zaměstnavatele ATRO RÝMAŘOV s.r.o., IČ: 25869418v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 83.500,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 70.975,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 12.525,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.