Hlavní služby

Pěstování a prodej lesních sazenic krytokořenných

Krytokořenné sazenice pěstujeme v  rašelinocelulózových kelímcích (RCK), případně v PE obalech o objemu kolem 600 cm3.

Sazenice větších dimenzí pěstujeme v 1,5 až 3 litrových kontejnerech.

Pěstování a prodej lesních sazenic krytokořenných, produkovaných ve  speciálních sadbovačích na vzduchovém polštáři

Tímto moderním způsobem pěstujeme v  sadbovačích „TUBUS 300“ , H1KO 400,H1KO 120, krytokořenné sazenice metodou na vzduchovém polštáři. Výhodou je maximálně vyvinutý kořenový systém bez deformací s dostatečným balem, který zaručuje téměř 100% ujímavost. Výhodou je také zkrácená doba pěstování a tím možnost pružného reagování na okamžité potřeby zákazníka.

Krytokořenné sazenice používáme k výsadbě do všech přírodních podmínek. Nahrazujeme jimi výsadbu prostokořenných sazenic. Krytokořenné sazenice netrpí šokem z přesazení a již prvním rokem po výsadbě dosahují zvýšeného přírůstu. Celkově při použití těchto sazenic dosahujeme zajištěnosti kultury o cca 2 roky dříve než při použití klasického prostokořenného sadebního materiálu. To znamená, že ekonomické náklady vynaložené do doby zajištěnosti kultury (náklady na 1. zalesnění,vylepšení, ochranu kultur proti zvěři, ochranu kultur proti buřeni) eliminujeme na cca 75 – 80 % nákladů vynaložených při zalesňování prostokořennými sazenicemi.

Pěstování a prodej lesních sazenic prostokořenných

Prostokořenné sazenice pěstujeme klasickým způsobem, buď jako semenáčky, nebo podřezané či školkované sazenice. Případně, jako poloodrostky a odrostky.
K expedici jsou sazenice tříděny dle přání zákazníka a v souladu s ČSN 482115, dodržování zákona 149/2003 Sb.- Zákon a uvádění do oběhu repr. mat. lesních dřevin, vyhl. 29/2004 Sb., vyhl. 149/2004 Sb., zákona 289/1995 Sb. – Zákon o lesích.

Pěstování a prodej okrasných dřevin

Okrasné dřeviny produkujeme, jako doplňující sortiment. Pěstujeme kolem 200 druhů okrasných dřevin.

Pěstování krytokořenných sazenic na vzduchovém polštáři z osiva zákazníka na objednávku

Náš provoz Vám vypěstuje krytokořenné sazenice v sadbovačích „TUBUS 300“ o objemu balu 300 cm3 z Vašeho osiva. Na vypěstování sazenic s Vámi uzavřeme hospodářskou smlouvu, kde Vám budeme garantovat dodání sazenic z Vašeho osiva. Sazenice listnáčů vypěstujeme do 1 roku od provedené sije. První rok na podzim Vám přichystáme cca 90 % výsadby schopných sazenic (dle ČSN 482115) a zbylých 10 % Vám dodáme v květnu až říjnu roku následujícího.

Pěstování podnožového materiálu pro zahradníky a ovocnáře

Pěstování sadebního materiálu pro pěstitele vánočních stromků

Pěstování stromků pro revitalizaci krajiny


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.

Switch to our mobile site