Obnova a zakládání lesa pro vlastníky lesních a zemědělských pozemků

V rámci útlumu zemědělské činnosti a podporovanému zalesnění zemědělských ploch provádíme pro vlastníky půdy zpracování projektu pro zalesnění zemědělské půdy.
Provedeme přípravu půdy pro zalesnění a vlastní výsadbu sazenic v požadované druhové skladbě. Následně ošetříme vysazené porosty proti buření a zvěři až do stadia zajištěnosti kultury.


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.

Switch to our mobile site