Revitalizace krajiny

Pro vlastníky zemědělských pozemků je určena služba, provádění prací v rámci revitalizace krajiny. Na Vaše přání zpracujeme revitalizační projekt daného území. Následně projekt zrealizujeme (výsadba dřevin, keřů, terénní úpravy, meliorace, zřízení vodohospodářských děl – rybníčků, asanace a rekultivace devastovaných ploch, atd.).


Powered by WordPress and HQ Premium Themes.

Switch to our mobile site