Certifikáty

Společnost je držitelem licence pro pěstování lesních sazenic.

Společnost je držitelem licence odborného lesního hospodáře.