Úpravy a uskladňování osiv

Společnost disponuje technologiemi pro úpravy osiv.

Jehličnany:

Nabízíme našim zákazníkům luštění jehličnatých šišek (SM, JD, BO, MD,DG) a následně dlouhodobé či krátkodobé uskladnění jehličnatých osiv v našich skladech. U dřevin kde je třeba nabízíme předosevní přípravu osiv včetně rozborů klíčivosti v akreditovaných laboratořích

Listnáče:

BK – nabízíme úpravy osiv po sběru – přefoukání, dočištění, předosevní přípravu stratifikací pro výsev. Zamražení osiv v teplotě mínus 10 st Celsia, Vysušení osiva pro zamražení.

Disponujeme vysokou kapacitou pro dlouhodobé uskladnění osiva buku

DB – nabízíme úpravu osiva termoterapií.

KL , JS, LP, OL  a další dřeviny čistíme a dlouhodobě uskladňujeme