Pěstovaný sortiment

Společnost pěstuje lesní sazenice prostokořenné a kontejnerované.

Kontejnerované lesní sazenice pěstujeme v atestovaných sadbovačích zařazených v katalogu ověřených obalů VULHM.
Pěstovaný sortiment: pěstujeme smrk ztepilý, jedli bělokorou, modřín opadavý, borovici lesní, douglasku tisolistou, jedli obrovskou, buk lesní, dub letní, dub zimní, javor klen, javor mléč, jasan ztepilý, lípu srdčitou, olši lepkavou, břízu bradavičnatou, habr obecný, jeřáb ptačí, topol osiku, třešeň ptačí, a ostatní dřeviny. Většina „výpěstků“ je jednoletých (listnáče), jehličnany (SM,JD,DG) jsou školkované víceleté.

Kontejnerové sazenice:

Prostokořenné lesní sazenice pěstujeme v půdě. Pěstovaným sortimentem jsou všechny lesní dřeviny. „Výpěstky“ jsou v kategorii semenáčků, sazenic, polodrostků a odrostků.

Prostokořenné sazenice:

Kvalita všech sazenic se řídí příslušnými lesnickými normami:

  • ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin
  • Zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  • Vyhláška č. 139/2004 Sb. kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin
  • Zákon č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
Tabulka parametrů sazenic

Okrasné dřeviny pěstujeme v menším sortimentu.

Dodat fotky okrasných dřevin